Mesaj de felicitare cu ocazia noului an de studii 2017-2018

La hotarul dintre două frumoase anotimpuri trăim o perioadă cu semnificaţii deosebite pentru întreg poporul Republicii Moldova, când marcăm cele mai importante sărbători naţionale – Ziua Independenţei şi Limba noastră cea Română. În acest context festiv şi emoţionant se înscrie firesc şi startul unui nou an de studii, care ne aduce cu el şi noi speranţe, şi noi motive de mândrie şi elan creator, dar şi noi griji, responsabilităţi, planuri încă netestate la rezistenţă în faţa provocărilor vieţii în continuă schimbare.

Poetul i-a numit pe învăţători Semănători de Lumină. Pe bună dreptate. La fel cum plugarul aruncă în sol sămânţa rodului viitor, aşteptând apoi să culeagă înzecit, pedagogul introduce cu grijă în sufletul şi cugetul copilului sămânţa Cunoaşterii, nutrind ferma convingere că, peste ani, aceasta va rodi progres şi bunăstare, realizări marcante în toate domeniile vieţii, idei inovatoare şi elan creator.

Stimaţi colegi, avem înainte o perioadă de mari şi imperioase transformări. Nu le vom face faţă decât dacă acceptăm şi noi să ne transformăm, astfel încât să corespundem plenar aşteptărilor societăţii. Cunoaşterea disciplinei predate nu mai este suficientă pentru a obţine succes în promovarea principiilor moderne ale educaţiei, a standardelor avansate, a conceptului de şcoală accesibilă copilului, în care Calitatea şi  Relevanţa sunt cuvintele de ordine. Acum, la început de nou an şcolar, să ne întrebăm dacă suntem pregătiţi de eforturi suplimentare pentru a asigura performanţa procesului de studii. În funcţie de răspuns să ne concentrăm pe lichidarea lacunelor, de care, cu regret, nu a dus lipsă anul precedent de studii, şi să ne angajăm în forţă, cu dăruire şi dedicaţie în soluţionarea noilor probleme ce ne stau în faţă.

În aceste momente festive adresez un cuvânt de bun augur şi un îndemn la mobilizare generală elevilor, celor pentru care, zi de zi, îşi deschide larg uşile instituţia şcolară. Deschideţi-vă şi voi cugetul, sufletul pentru a primi cu recunoştinţă darul cunoaşterii, oferit cu generozitate de către profesorii voştri. Şi nu uitaţi nici penru o clipă că şcoala, dincolo de toate atribuţiile sale oficiale, este şi o familie în care învăţaţi lucruri importante şi necesare nu doar pe durata anilor de studii, dar pentru tot restul vieţii.

Stimaţi prieteni, poate că cel mai important lucru pe care l-am învăţat din experienţa ultimilor ani este cel de apartenenţă a şcolii la comunitatea în care activează, la aspiraţiile şi necesităţile acesteia. Fără parteneri educaţionali conştienţi de importanţa colaborării în numele prezentului şi viitorului copiilor noştri şcoala nu se poate aştepta la mari realizări. Şi doar împreună vom reuşi să ne atingem obiectivele propuse, educând noi generaţii de tineri capabili să răspundă provocărilor timpului. Adresându-vă calde cuvinte de recunoştinţă pentru că sunteţi nu doar alături, ci împreună cu şcoala, îmi exprim speranţa  că şi în noul an de studii vom avea parte de conlucrări fructuoase şi importante pentru buna funcţionare a sistemului educaţional.

Într-un ceas bun!

Alexandru FLEAŞ,

şef interimar al DGETS

a Consiliului Municipal Chişinău