Descrierea instituţiei

Instituţia de Educație Timpurie Nr. 212 or. Chişinău este amplasată pe str. N.M.Spătaru 3/1, a fost fondată în anul 1989, construită după proiect- tip cu 14 săli de grupă cu o capacitate  de 320 locuri pentru copii, fiind departamentală a cancelariei de Stat a RM.

Instituţia de Educație Timpurie Nr. 212 este amplasată în sectorului Ciocana, partea de Nord – Est a oraşului.

Unitatea este creşă-grădiniţă, care activează cu un program de 12 ore cu instruire în limba română.Pe perioada pandemiei COVID – 19, instituția de Edcație Timpurie nr.212, activează 10,30 ore

IET nr.212, dispune de condiții moderne pentru păstrarea produselor, fiind dotată cu frigidere, camere frigorifice conform cerințelor sanitar – igienice.
În instituție se livrează produse de calitate în ambalajul producătorului, cu indicarea clară a termenului de valabilitate.
Administrația IET nr.212, monotorizează zilnic calitatea produselor livrate

Procesul educațional este realizat de  25 cadre didactice, din ele :

Studii postuniversitare – 6
– Studii superioare  –  23    
– Studii medii speciale  – 2
– Grad didactic II  –  9


Abordarea interdisciplinară în dezvoltarea limbajului și a comunicării la copii preșcolari


 


Suport UNICEF