Misiune-viziune

Misiunea grădiniţei este de a asigura fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună  educaţie, dezvoltare în parteneriat cu factorii educaţionali (familie,comunitate)

Pentru realizarea misiunii se propune:

 • Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.
 • Crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii intr-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene.
 • Ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională în vederea asigurării calităţii în unitate.
 • Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei in invăţămîntul Republicii Moldova.
 • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea fiecarui participant la actul educativ.
 • Sprijinirea personalului didactic pentru lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea experienţei personale şi diseminarea cunoştinţelor (schimbul de idei, informaţii).
 • Promovarea inovaţiei şi competenţei în scopul recunoaşterii socio- profesionale.
 • Creşterea ratei de participare la programe comunitare şi dezvoltarea de parteneriate interne şi internaţionale.

DEVIZA

Educaţia corectă a copiilor de azi,

societatea sănătoasă a copiilor de mâine


 PUNCTE FORTE

 • Dispunem de local propriu cu facilitate şi utilitate (terenuri de joacă) ;
 • Condiţiile igienico-sanitare conform cerinţelor Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova;
 • Cabinet medical; sală se sport
 • Sala de muzică;
 • Centru metodic dotat cu literatură de specialitate
 • Baza materială bună în majoritatea grupelor;
 • Încadrarea cu personal didactic calificat la nivelul preşcolar ;
 • Existenţa bazei de date privind cadrele didactice, normarea, mişcarea de copii, documente şi situaţii specifice;
 • Colaborarea eficientă cu instituţiile administraţiei publice locale;
 • Acţiuni de prezentare şi dezbatere a noutăţilor în domeniul legislaţiei privitoare la învăţământ.
 • Pentru realizarea obiectivelor curriculare grădinița dispune de ghiduri metodice, standarde educaționale, literatură metodică,ghiduri pentru educatori.

Scopul major al Instituția de Educație Timpurie  nr. 212

Transformarea instituției de educații timpurii nr.212, într-o instituție educațională modernă ce sporește accesul și îmbunătățește calitatea îngrijirii și educații timpurii, din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viață și din perspectiva grădiniței prietenoase copilului.

Obiective generale

 • Îmbunătățirea calității managementului educațional în instituția preșcolară, perfecționarea managementului educațional în instituția preșcolară.
 • Perfecționarea procesului educațional.
 • Îmbunătățirea bazei metodico-didactică și tehnico- materială a instituției preșcolare.
 • Ocrotirea vieții și sănătății copiilor.
 • Promovarea imaginiei instituției preșcolare prin parteneriat de calitate cu părinții și cu alți agenți educaționali ( școală, bibliotecă, biserică, policlinică, autoritățile publice locale, alte instituții preșcolare din sector.