În atenția părinților/reprezentanților legali ai copiilor de vârstă timpurie

De la 04.09.2017 înscrierea în rând la grădiniță se efectuează on-line pe site-ul: www.egradinita.md
Părinții care și-au înscris copiii până la 31.07.2017 la sector în rând și au primit un tichet cu numărul de înregistrare sunt introduși în sistemul de înscriere on-line și nu e necesar să se reînscrie.
De la 01.01.2018 eliberarea îndreptărilor în instituțiile de educație timpurie se efectuează on-line conform districtului și locurilor disponibile afișate pe grădinițe