Dotarea instituţiilor cu seturi de robotică

Proiectul de Competitivitate din Moldova, MInisterul Educației, Culturii și Cercetării şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC anunță concursul de selectare a 30 de instituții educaționale pentru dotarea cu seturi de robotică LEGO MINDSTORMS EV3. Dotarea instituţiilor cu seturi de robotică se desfăşoară cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) și Guvernului Suediei în contextul extinderii Programului de studiere a roboticii „ROBOCLUB”.

Instituțiile interesate să participe la concurs vor completa formularul de aplicarepînă la data de 15 septembrie 2017.

În formular se vor indica date despre instituția de învățămînt și informaţie despre cadrele didactice care vor preda cursul de robotică în cazul selectării instituției. Aceștia pot fi profesori de informatică, fizică sau matematică.

La selectarea instituțiilor se va ține cont de următoarele criterii:

• Numărul de elevi care își fac studiile în instituție;

• Participarea anterioară a profesorilor din cadrul instituţiei la cursurile de instruire în domeniu roboticii;

• Angajamentul instituţiei de învăţământ de a identifica resursele necesare pentru desfăşurarea orelor de robotică (ore opţionale şi extracurriculare) în vederea încadrării a cel puţin 6% din numărul total de elevi în activităţi de instruire în domeniul roboticii;

• Disponibilitatea instituției de a identifica resurse pentru cofinanțarea dotării;

• Impactul scontat al activității (numărul de elevi care vor fi implicați la orele de robotică);

• Alte informații suplimentare.

Programul de studiere a roboticii „ROBOCLUB” este implementat în Republica Moldova înepând din anul 2014 cu sprijinul financiar al USAID și Guvernului Suediei, în parteneriat cu Ministerul Educației, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (ATIC) și a altor parteneri. În prezent programul Roboclub este implementat în 76 instituții de învăţământ din Republica Moldova, dotate cu seturi LEGO MINDSTORMS EV3, precum și 13 biblioteci comunitare. Programul este o iniţiativă educaţională bazată pe utilizarea roboţilor LEGO MINDSTORMS EV3.

În cadrul ROBOCLUB elevii învaţă să construiască şi să programeze roboţi, astfel încât aceştia să realizeze sarcini de diferită complexitate.

Robotica oferă un mod interesant și practice de studiere a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, totodată inspirându-i pe elevi să urmeze o carieră în aceste domenii. Învățarea roboticii este un proces care permite dezvoltarea creativității, gândirii critice, capacitații de inovare și acumulare a experienței în mai multe domenii și tehnologii.